Zakres badań

W naszej Pracowni wykonają Państwo psychologiczne badania kierowców, popularnie nazywane psychotestami, i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, a także badania na stanowiska pracy wymagające pełnej sprawności psychruchowej.

Wykonujemy również badania na stanowiska pracy związane z różnorakimi długotrwałymi obciążeniami psychologicznymi, m.in. na stanowiska decyzyjne, związane z zabezpieczaniem technicznym (ochroną) obiektów itp.

W szczególności oferujemy badania psychologiczne następujących grup osób:

 • kandydatów na kierowców kat. C, C+E, D, D+E,
 • kierowców przedłużających prawo jazdy kat. C, C+E, D, D+E,
 • kierowców zawodowych wykonujących przewóz osób i rzeczy,
 • kierowców TAXI,
 • kandydatów na instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów,
 • instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne,
 • kandydatów na kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • kierujących skierowanych przez starostę / prezydenta miasta (przekroczenie maksymalnej liczby punktów karnych, jazda pod wpływem alkoholu, spowodowanie wypadku,w którym osoba poszkodowana została zabita lub ranna), po utracie prawa jazdy,
 • kierowców samochodów służbowych z prawem jazdy kat. B,
 • osób starających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami (po przerwie spowodowanej orzeczeniem negatywnym),
 • kierujących tramwajem,
 • operatorów wózków widłowych, maszyn w ruchu, maszyn budowlanych (koparek, koparko - ładowarek, walców drogowych, dźwigów itp.),
 • pracowników wysokościowych,
 • pracowników zabezpieczenia technicznego (ochrony technicznej),
 • osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy.